لیگ ملت‌های والیبال 2019 مرحله نهایی- گروه B

تیم امتیاز بازیها جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 لهستان 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2.000 205 188 1.090
2 برزیل 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 5 5 1.000 212 213 0.995
3 ایران 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0.500 189 205 0.922
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.