بازی‌ ایران - لهستان

لیگ ملت‌های والیبال مرحله نهایی- گروه B هفته 1
1 25 18 20 22

ایران

3 21 25 25 25

لهستان

02:30 1398/04/21

بازی های رو در روی ایران و لهستان

لیگ ملت‌های والیبال

لهستان

2
3

ایران

18:30
1398/03/25
لیگ ملت‌های والیبال

ایران

3
0

لهستان

03:00
1397/03/26
لیگ جهانی والیبال

ایران

0
3

لهستان

23:30
1396/03/27
لیگ جهانی والیبال

ایران

3
1

لهستان

19:30
1396/03/14

اخبار بازی