بازی‌ ذوب آهن - الوصل امارات

لیگ قهرمانان آسیا - گروه A هفته 1

ذوب آهن

2 0

الوصل امارات

20:00 1398/02/03

بازی های رو در روی ذوب آهن و الوصل امارات

لیگ قهرمانان آسیا

ذوب آهن

3
1

الوصل امارات

20:10
1398/01/19

اخبار بازی